רווח

רווח
רָוַוח, רָוַח(b. h.) to be wide, roomy; to spread. Y.Snh.I, 19c top משם התורה יוצאה ורוֹוַחַתוכ׳ from there (the hall of the Sanhedrin) the law went forth and spread (with authority) for all Israel; Tosef. ib. VII, 1; Tosef.Ḥag.II, 9. Y.Yeb.I, 3a bot. ראה … רווחת בישראל see how this decision will spread (what its effect will be) in Israel; a. e.Part. pass. רָווּחַ; pl. רְווּחִים. Ab. V, 5, a. e. משתחוים, ר׳, v. צָפַף; (Mish. ed. רְוָחִים, pl. of רָוָח. Pa. רוּוָּח 1) to be placed wide apart.Part. מְרוּוָּח; f. מְרוּוַּחַת; pl. מְרוּוָּחִים, מְרוּוָּחִין; מְרוּוָּחוֹת (or מְרֻיָּו׳). Y.Shebi.II, end, 34b במר׳ when the trees are planted wide apart, opp. רצופין; Y.M. Kat. I, 80c top; a. e. 2) to be wide and flat. Koh. R. to VII, 23 מקום מר׳, v. רֶוַוח. Tosef.Kel.B. Mets. VIII, 6 לשונות מר׳ R. S. to Kel. XVIII, 5 wide and flat straps (comfortable to lie on), v. לוּחַ I. Hif. הִרְוִיחַ (denom. of רֶוַח) 1) to be relieved; 2) to make profit. Gen. R. s. 13 משא … מַרְוִיחִין commerce is prosperous, and the dealers make profit; אף … מרויחין even the lepers feel relieved; Yalk. ib. 20. Gen. R. s. 39 החולה … ומַרְוִיחַ the sick man saw him (Abraham) and felt better. Yalk. Ps. 843, v. רֶוַוח; a. e. 3) to cause relief. Lev. R. s. 34 מרויחין לו they (the visitors) bring him some relief; Midr. Till. to Ps. 51. Hithpa. הִתְרַוֵּוחַ, Nithpa. נִתְרַוֵּוחַ to be relieved, be in comfortable circumstances. Lev. R. l. c. לכשאתה מִתְרַוּוֵחֵוכ׳ when thou art in better circumstances, thou wilt repay me.(Ib., a. e. נתרווח העולם, read: נִתְרַוֶּוה, v. רָוָה.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • רווח — 1 adj. מצוי לרוב, שכיח, נפוץ, רגיל, שגרתי, מקובל, יום יומי, שייך לזרם, בנטייה הכללי 2 n. שם משפח 3 v. להשתכר, לקבל משכורת, לקבל שכר, להנות מהכנסה, להתפרנס, להתכלכל; לעשות כסף, להפיק רווחים; לזכות, לקבל, להשיג, ליהנות מ 4 v. לנשום לרווחה, להירגע,… …   אוצר עברית

 • רווח קל — עודף הכנסות לעומת הוצאות אשר לא נדרש כל מאמץ להשיגו {{}} …   אוצר עברית

 • רווח על הנייר — רווח שאיננו משתקף במציאות, רווח שאי אפשר לממשו {{}} …   אוצר עברית

 • רווח שולי — רווח נוסף, רווח שנתקבל בעקיפין {{}} …   אוצר עברית

 • רווח שלא חולק — כדיבידנד לבעלי המניות, רווח שלא יועד {{}} …   אוצר עברית

 • רווח אינפלציוני — רווח הון הנובע מירידת ערך הכסף (מתחייב במס של %10 בלבד) {{}} …   אוצר עברית

 • רווח הון ריאלי — רווח ההון בניכוי הסכום האינפלציוני ממכירת נכס (במיסוי) {{}} …   אוצר עברית

 • רווח חשבונאי — רווח על פי הדוחות הכספיים {{}} …   אוצר עברית

 • רווח למניה — רווח נקי של עסק המחולק במספר מניותיו {{}} …   אוצר עברית

 • רווח נטו — רווח נקי, סכום הכסף שנשאר אחרי ניכויים {{}} …   אוצר עברית

 • רווח נקי — רווח סופי, סכום הכסף שנשאר אחרי ניכויים; הפקת תועלת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”